Skip to main content

Op 11 juni was het dan zover: de Babyshow 2022 van de SKG Catharinaparkieten!

Van heinde en verre, uit binnen- en buitenland, tot België aan toe, kwamen inzenders en belangstellenden aangestroomd naar het zonovergoten Nijverdal om deze dag bij te wonen.
Er was een gevarieerd programma samengesteld waarbij het accent met name op de keuring lag.
Door negentien inzenders werden in totaal 157 vogels ter keuring aangeboden. De hoofdgroep werd vertegenwoordigd door Catharinaparkieten, maar er waren ook nog 22 Citroen- en vier Aymaraparkieten.
Met name de Citroenparkieten mogen zich de laatste tijd in een toenemende populariteit verheugen, niet vreemd gezien de prachtige kleuren en het lieve, makkelijke karakter van dit vogeltje.
De vogels werden door vijf keurmeesters gekeurd. Na enig overleg werden de volgende kampioenen aangewezen:

Kampioen Groen J. Bonhof
Kampioen Groen mutatie Y. Noens
Kampioen Turquoise mutatie K. de Boer
Kampioen SL Ino mutatie M. vd Bij
Kampioen Grijsvleugel mutaties R. Krommendijk
Kampioen Overige mutaties K. de Boer
Kampioen Minder Voorkomende Kleurslagen B. Beld
Kampioen beste 5 vogels K. de Boer
Kampioen Jeugd Kevin de Geest
Kampioen Aymaraparkiet  J. Venema-Eefting
Kampioen Citroenparkiet  E. Pastoor
Kampioen Citroenparkiet Overjarig A. Duquesnoy
Kampioen Catharinaparkieten Overjarig E. Dieterich

Algemeen Kampioen en winnaar van de `Arie Vortman Wisselbokaal’, R.Krommendijk.

De `Arie Vortman Wisselbokaal’ verdient wat nadere toelichting. Arie Vortman heeft de voorloper van de SKG Catharinaparkieten, de Catharinaparkieten Studiegroep mede opgericht, was gerenommeerd kweker van diverse kleurslagen en schrijver van het boek `Catharinaparkieten en hun mutaties’, inmiddels hét standaardwerk voor de Catharina (mutatie) kweker. Omdat hij zoveel voor de Catharinawereld betekend heeft en nóg betekent heeft het bestuur gemeend een prijs naar hem te moeten vernoemen, de ‘Arie Vortman Wisselbokaal’ dus. Deze prijs zal jaarlijks op de Babyshow uitgereikt worden aan de Algemeen kampioen en bestaat uit een beeldje, ontworpen en gemaakt door kunstenaar Geert Schuurman. Arie kon helaas niet in Nijverdal aanwezig zijn om de prijs uit te reiken, we hopen dat hij er volgend jaar wel bij kan zijn. De prijs is beschikbaar gesteld door Bert Beld.

Tijdens de keuring was er een lezing door Marco van der Bij over de grijsvleugelmutatie, waarop te letten en hoe te kweken, erg verhelderend. De grijsvleugels zijn een populaire mutatie binnen de Catharinawereld, komt zowel enkel als dubbelfactorig voor en het kan, zeker in combinatie met andere mutaties, in het begin vrij lastig zijn de kleurslag te duiden en achter de vererving te komen. Marco bedankt, prima!

Nieuw was deze keer de `Vogelveiling’, onder de bezielende leiding van Klaas en Marco met hun lieftallige assistentes werden een aantal vogels, door liefhebbers beschikbaar gesteld, besproken.
Dit `ontaardde’ in een soort van tafelkeuring, waarbij de eigenaar iets vertelde over de vogel waarna Marco (als keurmeester) en Klaas (als gerenommeerd kweker) er hun licht over lieten schijnen. Vervolgens werden de vogels geveild voor het goede doel, niet de gelijknamige band uit de jaren 80 maar de kas van de SKG Catharinaparkieten, zodat we vaker van dit soort activiteiten kunnen organiseren.

Ander hoogtepunt was de lunch, het was een complete maaltijd bestaande uit uiensoep met kaascroutons vooraf, stokbrood kruidenboter, kipsaté met pindasaus, atjar en kroepoek, Hollandse stoofpot, kipkerrie en rijst. Burp. Credits voor ons lid Erwin Dieterich aka `Ouwes de Bouwes’ en zijn dochter Suze. Beiden bedankt, altijd goed om een kok in ons midden te hebben!

Na de maaltijd was er nog een verloting, de prijzen zijn beschikbaar gesteld door `De Vogelloods Drachten’ en verschillende leden, die we hier allemaal niet persoonlijk kunnen bedanken met het risico iemand te vergeten, duidelijk is wel dat het clubgevoel sterk leeft!

Ondertussen hadden de keurmeesters hun zware taak volbracht en waren te kampioenen aangewezen, een zware bevalling, maar uiteindelijk zijn ze eruit gekomen en konden de inzenders de zaal in om de vogels te bekijken. Hier konden we nog even napraten waarna het alweer veel te snel tijd was voor sluiting en uitkooien.

Nog onze speciale dank voor de keurmeesters Jennifer Venema-Eefting, Martien Strijdveen, , Piet Ooijen, Alexander Jassies en Henri Melenboer voor hun tijd en inzet; de vrijwilligers van VV `Zang en Kleur’ voor het beschikbaar stellen van de locatie en het verzorgen van de bardienst en René Krommendijk voor het administreren van de inzendingen en het bijhouden van het TT programma. Zonder jullie was deze dag niet mogelijk geweest!

We hopen dat iedereen genoten heeft, als bestuur zijn we alweer aan het brainstormen over onze volgende activiteit, graag tot de volgende keer!

Namens het bestuur van de `SKG Catharinaparkieten’,

Eric Pastoor.