Skip to main content

Vererving

In samenwerking met Eric Pastoor en enkele keurmeesters, die het geheel op correctheid hebben gecontroleerd, is op de bijgevoegde link een pdf te zien die de verervingen bij de mutaties bij de Catharinaparkieten moeten verduidelijken.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem even contact op met een van de bestuursleden of via het contactformulier van de website.

11-2020 Vererving Catharinaparkieten

Word lid van SKG Catharinaparkieten