Skip to main content

Het keurbriefje

Indeling van de keurschalen

Voor de beoordeling van de Catharinaparkieten zijn twee keurschalen ontworpen:

Schaal 1 voor alle Catharinaparkieten met een duidelijke tekening.

Schaal 2 voor alle Catharinaparkieten, die nagenoeg geen of helemaal geen tekening bezitten.

In rubriek 1 wordt beoordeeld

Het formaat, het model, de houding en de conditie. Bij conditie wordt, naast de lichamelijke conditie, ook de conditie van de bevedering en de hoorndelen beoordeeld.
Bij het missen van een nagel worden in deze rubriek 3 punten in mindering gebracht.
Bij het missen van een teen 4 punten. Het maximum aantal van de te geven punten in deze rubriek is 29 punten. Deze 29 punten mogen echter alleen worden toegekend, wanneer de betreffende Catharinaparkiet uitblinkt in formaat, model, houding of conditie en als met de toekenning van 29 punten in deze rubriek de eindwaardering niet boven de 92 punten uitkomt.
Uitsluitend om een Catharinaparkiet kampioen te maken mag de 92 puntengrens worden overschreden.
Mits er meerdere vogels in zijn groep 92 punten hebben behaald.
Het minimum aantal punten in rubriek 1 is 22 punten.

In rubriek 2 worden de poten en snavel beoordeeld

Zowel de compleetheid als de gaafheid van de poten en de snavel worden in deze rubriek beoordeeld.Ook de vorm van de snavel worden hierin beoordeeld.
Het maximum aantal van de te geven punten in deze rubriek is 9 punten en het minimaal aan punten wat er in deze rubriek gegeven mag worden is 6 punten.

In rubriek 3 wordt de bevedering beoordeeld

Het ontbreken of beschadigde bevedering wordt in deze rubriek beoordeeld, ook rui en of ruwe bevedering wordt hierin beoordeeld.
Het maximum aantal van de te geven punten in deze rubriek is 9 punten en het minimaal aan punten wat er in deze rubriek gegeven mag worden is 6 punten.

In rubriek 4 wordt de kleur beoordeeld

In deze rubriek wordt de kleurdiepte alsook de kleuregaliteit beoordeeld.
Ook de kleur van de hoorndelen worden in deze rubriek beoordeeld.
Het maximum aantal van de te geven punten in deze rubriek is 18 punten en het minimaal aan punten wat er in deze rubriek gegeven mag worden is 14 punten.

In rubriek 5 wordt de tekening beoordeeld

In deze rubriek wordt de tekening van het gehele lichaam beoordeeld, zowel de kop-, vleugel-, staart-, en lichaamstekening alsook de kleurdiepte en de kleuregaliteit van de tekening worden in deze rubriek beoordeeld.
Tevens wordt in deze rubriek beoordeeld de afscheidingen van de tekening en de regelmatigheid van de tekening.
Het maximum aantal van de te geven punten in deze rubriek is 28 punten en het minimaal aan punten wat er in deze rubriek gegeven mag worden is 22 punten.
Mocht het maximale aantal punten van je Catharinaparkiet zijn behaald, dan heeft je vogel 92 punten en behoort hij/zij tot de toppers van de show.
Zijn er meerdere vogels van zijn groep die zijn beoordeeld met 92 punten, dan mag de kampioen een puntje hoger beoordeeld worden met 93 punten.

Dit is dan het uiterste behaalde resultaat van je Catharinaparkiet en kan je terug zien op een bijzonder geslaagde tentoonstelling, met een bijzonder goed resultaat.

Word lid van SKG Catharinaparkieten