Skip to main content

Lid worden

Wilt u lid worden?

In week 39 (laatste volle weekend van september)  wordt de landelijke P.S.C. show gehouden, in september en oktober vinden de meeste regioshows plaats (data en plaats zie de website van de P.S.C). In het voorjaar worden in de regio’s diverse “babyshows” gehouden. Hier worden de jonge vogels besproken, het heeft de vorm van een “open” keuring. Als inzender/bezoeker kan men diverse vragen aan ervaren keurmeesters en kwekers stellen. Landelijk worden door specialistische kwekers- en studiegroepen studiedagen gehouden over specifieke soorten parkieten en papegaaien. De regio’s houden tijdens de ledenbijeenkomsten lezingen over bijvoorbeeld voeding, ziektes, vogelsoorten, kweekervaringen enzovoort. Deze avonden worden gehouden op een centraal punt in de regio. De P.S.C. kent ook een eigen magazine, Psittaci. Het bevat info over de diverse soorten parkieten en papegaaien, vererving, kweekervaringen, uitleg standaardeisen en diverse foto’s. Het blad verschijnt 4 maal per jaar.  Binnen de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) functioneren op dit moment 11 speciaalclubs waarvan de Parkieten Speciaal Club er dus één is. De speciaalclubs zijn bedoeld, de naam zegt het eigenlijk al, voor de liefhebbers, die zich willen specialiseren in één bepaalde tak van onze liefhebberij. Zij hebben goede contacten met de keurmeester verenigingen en kunnen op die manier zorgen dat er goede standaardeisen komen. En groot aantal heeft zijn eigen indeling van regionale speciaalclubs.  Om lid van een speciaalclub te zijn dient men,  als men in Nederland woont, lid te zijn (bij voorkeur via  een afdeling) van de NBvV.  Voor verdere info:  pr-status@parkietenspeciaalclub.nl

Word lid van SKG Catharinaparkieten