Skip to main content

Welkom allemaal op de website van SKG Catharinaparkieten

Aymaraparkieten en Citroenparkieten

SKG CATHARINA PARKIETEN ORGANISEERT 17 JUNI DE BABYSHOW 2023

Geschiedenis

Door 3 keurmeesters van N.B.v.V is de Catharina werkgroep opgericht om een standaard te maken van deze parkieten soort. Toen het concept klaar was hebben zij diverse instanties uitgenodigd op 5 mei 2001 om een Catharina dag te organiseren.Door de enorme belangstelling hiervoor is het idee ontstaan om een studiegroep op te richten.
De werkgroep is hiermee aan de slag gegaan en de heeft een aantal liefhebbers en keurmeester benaderd om in het bestuur deel te nemen en een officiële groep op te richten.

In de jaren daarop volgend zijn er diverse activiteiten georganiseerd door de studiegroep. Van het verzorgen van literatuur in Psittacci, vederonderzoeken, babyshow’s tot het oprichten van diverse facebookpagina’s.

Het vinden van bestuursleden werd echter wel een steeds moeilijker opgave totdat in 2017 een groot deel van het bestuur werd gevraagd tot het toetreden van het landelijke PSC bestuur.
Om de studiegroep in leven te houden hebben Klaas de Boer, Andre de Greef en Maarten Melenboer het stukje destijds overgenomen. In een later stadium is Bert Beld ook toegetreden tot het bestuur.

Al snel heeft het huidige bestuur samen met het bestuur van de PSC een beslissing genomen dat zij van een studiegroep een specialistische kwekers groep (SKG) zouden worden.

Momenteel zijn we al enkele jaren een SKG. Via deze site, maar ook via andere kanalen proberen wij jullie op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
U kunt hierbij denken aan:

 • Contacten onderhouden met de liefhebbers via Facebook
 • Liefhebbers voorzien van informatie via de website
 • Liefhebbers via het clubblad Psittaci voorzien van literatuur ( ledenboekje PSC)
 • Het organiseren van een babyshow en studiedag
 • Het organiseren van een regioshow ( district PSC)
Missie SKG Catharinaparkieten

Het vergroten van de populariteit van Catharina-, Citroen-, en Aymaraparkieten in Nederland en de omliggende landen.

Visie SKG Catharinaparkieten

Het samenbrengen van liefhebbers om ervaringen te delen en het vastleggen en publiceren van de laatste ontwikkelingen.

Strategie

 1. Organiseren (kostenneutraal) van jaarlijkse babyshow en studiedag.
 2. Jaarlijks een regioshow organiseren samen met een van de PSC Regio’s
 3. Meedenken tijdens de ontwikkelingen van de standaard eisen
 4. Het publiceren van literatuur in Psittaci en eventueel Onze Vogels
 5. Via Facebook contacten onderhouden met liefhebbers
 6. Informatievoorziening via de website of eventueel per mail
 7. Keurmeesters ervaring op laten doen door ze uit te nodigen op diverse activiteiten
 8. Tijdens shows aan zichtbaarheid en promotiewerken.
 9. Tijdens de babyshow, Regioshow en NK prijzen ter beschikking stellen
 10. Toekomst: promotieartikelen ontwikkelen.

Namens het SKG Bestuur

Word lid van SKG Catharinaparkieten

Hoe werkt dit ?

Wij als SKG Catharina parkieten vallen onder de (PSC) parkieten speciaal club

U kunt dan lid worden van een afdeling van u PSC regio zie www.parkietenspeciaalclub.com kosten 30 euro per kalender jaar

zodra u lid bent geworden stuurt u een mail naar ons email  skgcatharinaparkieten@gmail.com waarna wij u ook bij de SKG inschrijven dit kost u niets